რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   შეთანხმებები, ხელშეკრულებები და წინადადებები აფხაზეთის სტატუსისა და კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე
1917 1918 1920 1921 1922 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010
1917
კაზაკთა ჯარების, კავკასიის მთიელთა და სტეპების თავისუფალ ხალხთა სამხრეთ–აღმოსავლეთის კავშირის სამოკავშირეო ხელშეკრულება, 1917 წლის 20 ოქტომბერი.         
1918
1918 წლის 9 თებერვლის შეთანხმება საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და აფხაზთა სახალხო საბჭოს შორის, 1918 წლის 9 თებებრვალი.         
ხელშეკრულება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობასა და აფხაზთა სახალხო საბჭოს შორის (ხელშეკრულება საქართველოს და აფხაზეთს შორის), 1918 წლის 8 ივნისი.         
ხელშეკრულება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობასა და აფხაზთა სახალხო საბჭოს შორის (ხელშეკრულება საქართველოს და აფხაზეთს შორის), 1918 წლის 11 ივნისი.         
1920
ხელშეკრულება საქართველოსა და რუსეთს შორის, 1920 წლის 7 მაისი.         
მანდატი, 1920 წლის 21 მაისი.         
პარიტეტული კომისიის შეთანხმების პროექტი აფხაზეთის მმართველობის ძირითადი დებულებების შესახებ, 1920 წლის 7 ივლისი.         
ავტონომიური აფხაზეთის კონსტიტუციის პროექტი, 1920 წლის 29 ოქტომბერი.         
აფხაზეთის ავტონომიური მმართველობის დებულება. დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალი, 1920 წლის 31 დეკემბერი.         
1921
ბათუმის თათბირის ოქმი აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების და კომპარტიის სტრუქტურის საკითხის შესახებ, 1921 წლის 28 მარტი.         
სამოკავშირეო ხელშეკრულება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასა და აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის, 1921 წლის 16 დეკემბერი.         
1922
ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სამოკავშირეო ხელშეკრულება, 1922 წლის 12 მარტი.         
ამიერკავკასიის სოციალისტური ფედერატიული საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუციიდან (ძირითადი კანონი), 1922 წლის 13 დეკემბერი.         
1992
საქართველოსა და აფხაზეთს შორის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე კონსულტაციების ოქმი, 1992 წლის 29 აგვისტო.         
მოსკოვის შეხვედრის შემაჯამებელი დოკუმენტი, 1992 წლის 3 სექტემბერი.         
1993
ხელშეკრულება დნესტრისპირეთის მოლდავეთის რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ. 1993 წლის 26 იანვარი.         
კომუნიკე საქართველოს რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარის რ. აბდულატიპოვის და რფ მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის ს. შახრაის სამუშაო ვიზიტის შედეგების შესახებ, 1993 წლის 18 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის და რუსეთის ფედერაციის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკებათა ოქმი, 1993 წლის 9 აპრილი.         
ქართულ–აფხაზური კონსულტაციების კომუნიკე, 1993 წლის 5-6 მაისი.         
შეთანხმება აფხაზეთში ცეცხლის შეწყვეტისა და მისი დაცვის კონტროლის მექანიზმის შესახებ, 1993 წლის 27 ივლისი.         
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ, 1993 წლის 8 ოქტომბერი.         
გაგების მემორანდუმი, მიღებული ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ჟენევის მოლაპარაკებებზე, 1993 წლის 1 დეკემბერი.         
1994
კომუნიკე ჟენევაში ქართველთა და აფხაზთა მოლაპარაკების მეორე რაუნდის შესახებ, 1994 წლის 13 იანვარი.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბ. ნ. ელცინის და საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის–სახელმწიფო მეთაურის ერთობლივი წერილი გაეროს გენერალური მდივნის სახელზე, 1994 წლის 3 თებერვალი.         
მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ კრებას, 1994 წლის 8 თებერვალი.         
ოთხმრვრივი შეთანხმება ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ პირთა ნებაყოფილობითი დაბრუნების შესახებ, 1994 წლის 4 აპრილი.         
განცხადება ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ, 1994 წლის 4 აპრილი.         
განცხადება ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ პირთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების საკითხზე ოთხმხვრივი კომისიის პირველი შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1994 წლის 9 აპრილი.         
ლტოლვილებისა და ადგილნაცვალი პირების ნებაყოფლობითი დაბრუნების საკითხთა ოთხმხრივი კომისიის მეორე შეხვედრის მონაწილეთა განცხადება, 1994 წლის 27 აპრილი.         
წინადადება საკოორდინაციო კომისიის შექმნის თაობაზე, 1994 წლის 11 მაისი.         
შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ, 1994 წლის 14 მაისი.         
ხელშეკრულება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და თათარსტანის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1994 წლის 17 აგვისტო.         
ხელშეკრულება ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1994 წლის 18 აგვისტო.         
განცხადება ლტოლვილთა–ადგილნაცვალ პირთა ნებაყოფილობითი დაბრუნების საკითხის გამო, 1994 წლის 2 სექტემბერი.         
განცხადება ლტოლვილთა და გადაადგილებულ პირთა საკითხზე, 1994 წლის 18 ნოემბერი.         
1995
სამუშაო ოქმი ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების თაობაზე, 1995 წლის 6 მაისი.         
ხელშეკრულება აფხაზეთის რესპუბლიკასა და ყაბარდო–ბალყარეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1995 წლის 19 მაისი.         
ოქმი ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების მოლაპარაკებათა მდგომარეობის შესახებ, 1995 წლის 25 ივლისი.         
ოქმი მოლაპარაკებებისა ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების შესახებ, 1995 წლის 1 სექტემბერი.         
ოქმი ჩრდილო კავკასიის რკინიგზის სადგურ–2188–ე კმ., პიკეტი 10–ვესიოლოეს მონაკვეთზე მიმოსვლის განახლების შესახებ, 1995 წლის 20 ოქტომბერი.         
1996
საქართველოს წინადადებები აფხაზეთის, საქართველო, სტატუსთან დაკავშირებით (საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებული დოკუმენტი გაეროს უშიშროების საბჭოში ), 1996 წლის 5 მარტი.         
ოქმი მოლაპარაკებებისა ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების თაობაზე, 1996 წლის 12 სექტემბერი.         
1997
ოქმი ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების შესახებ, 1997 წლის 13–14 ივნისი.         
ოქმი ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების შესახებ, 1997 წლის 18 ივნისი.         
განცხადება ქართველთა და აფხაზთა მხარეების შეხვედრის შესახებ, 1997 წლის 14 აგვისტო.         
დასკვნითი განცხადება 1997 წლის 17–19 ნოემბერს ჟენევაში გამართული ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის განახლებული ნაწილის შედეგების თაობაზე, 1997 წლის 19 ნოემბერი.         
1998
ოქმი ქართულ–აფხაზური მოწესრიგების შესახებ, 1998 წლის 12 იანვარი.         
ოქმი ცეცხლის შეწყვეტის, შეიარაღებულ ფორმირებათა დაშორიშორებისა და ძალისმიერი მოქმედებების დაუშვებლობის გარანტიათა შესახებ, 1998 წლის 25 მაისი.         
დასკვნითი განცხადება 1998 წლის 23–25 ივლისს ჟენევაში ჩატარებული ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის შედეგების თაობაზე         
ოქმი ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრისა მხარეთა დაშორიშორების ხაზზე მდგომარეობის სტაბილიზაციის საკითხებზე, 1998 წლის 24 სექტემბერი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების ათენის 1998 წლის 16–18 ოქტომბრის შეხვედრა ნდობის განმტკიცების თაობაზე, 1998 წლის 18 ოქტომბერი.         
ოქმი ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრისა, 1998 წლის 21 დეკემბერი.         
1999
ქართული და აფხაზური მხარის სტამბოლის განცხადება ნდობის ღონისძიებათა შემუშავების შესახებ, 1999 წლის 7-9 ივნისი.         
საქართველოს წინადადებები აფხაზეთის, საქართველო, სტატუსთან დაკავშირებით (საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებული დოკუმენტი გაეროს უშიშროების საბჭოში ), 1999 წლის 23 ივლისი.         
რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ერთობლივი განცხადება, 1999 წლის 17 ნოემბერი.         
2000
ოქმი ერთობლივი ჯგუფის სხდომისა 1994 წლის მოსკოვის შეთანხმებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებების ფაქტების გამოვლენისა და შესწავლის თაობაზე, 2000 წლის 19 იანვარი.         
ოქმი ენერგეტიკის სამუშაო კომისიისა, 2000 წლის 19 იანვარი.         
ოქმი ქართული და აფხაზური მხარეების 1998 წლის 24 სექტემბრის ოქმის რეალიზაციის თაობაზე სოხუმის შეხვედრისა, 2000 წლის 3 თებერვალი.         
ოქმი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის სავიზო რეჟიმის შემოღების საკითხზე საქართველოსა და რუსეთის მხარეთა ექსპერტების საკონსულტაციო შეხვედრისა, 2000 წლის 20 აპრილი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს გალის შეხვედრის ოქმი უსაფრთხოების ზონაში მდგომარეობის სტაბილიზაციის საკითხებზე, 2000 წლის 11 ივლისი.         
2001
ქართული და აფხაზური მხარეებს შორის იალტის განცხადება, 2001 წლის 15-16 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეებს შორის ნდობის განმტკიცების მოქმედების პროგრამა, 2001 წლის 15-16 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეებს შორის ნდობის განმტკიცების მოქმედებათა პროგრამის დანართი, 2001 წლის 15-16 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების გალის შეხვედრის ოქმი, 2001 წლის 16 აპრილი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების გალის შეხვედრის ოქმი, 2001 წლის 11 მაისი.         
ოქმი 200 წლის 12 ივლისის შეთანხმების პლატფორმის ფარგლებში, "ვარდნილჰესსა" (ელექტროსადგური) და "იუგოოსეთენერგოს" შორის 2001 წლის 31 იანვრის შეთანხმების ხელმომწერმა მხარეებმა 2001 წლის 15 მაისს გამართეს შეხვედრა სამუშაო კომიტეტის შექმნის მიზნით.         
ქართული და აფხაზური მხარეების გალის შეხვედრის ოქმი, 2001 წლის 14 აგვისტო.         
2001 წლის 14 აგვისტოს ოქმის დანართი. უკანონოდ დაკავებულ პირთა სია, 2001 წლის 14 აგვისტო         
2002
ქართულ და აფხაზური მხარეების შეხვედრის ოქმი კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის სტაბილიზაციის საკუთხებზე, 2002 წლის 17 იანვარი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 11 თებერვალი.         
საქართველოს განათლების მინისტრის ბ–ნ ლ. კარტოზიას და აფხაზეთის დე–ფაქტო განათლების მინისტრის, ბ–ნ ბ. დბარის შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 11 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის ოქმი, 2002 წლის 29 მარტი.         
ერთობლივი დეკლარაცია ამერიკა–რუსეთის ახალი ურთიერთობის შესახებ, 2002 წლის 24 მაისი.         
ანტიტერორისტული თანამშრომლობის შესახებ პრეზიდენტ ვ. ვ. პუტინისა და პრეზიდენტ ჯ. ბუშის ერთობლივი განცხადებიდან, 2002 წლის 24 მაისი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების ერთობლივი განცხადება, 2002 წლის 4 აგვისტო.         
2003
თბილისსა და სოხუმს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები (ბოდენის დოკუმენტი), 2003 წლის მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის, ვ .ვ. პუტინის და საქართველოს პრეზიდენტის, ე. ა. შევარდნაძის შეხვედრის შემაჯამებელი განცხადება, 2003 წლის 6-7 მარტი.         
ელექტროენერგეტიკის ობიექტების რეაბილიტაციის საკითხებზე თათბირის ოქმი, 2003 წლის 16 მაისი.         
ინფორმაცია სოჭი–თბილისის სარკინიგზო ხაზის აღდგენის საკითხების სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომის შესახებ, 2003 წლის 29 მაისი.         
სამახსოვრო ჩანაწერი სოჭი–თბილისის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის საკითხთა ქართულ–რუსული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრისა, 2003 წლის 26 ივნისი.         
გალის ოქმი კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობის განმუხტვისა და უსაფრთხოების მექანიზმების გაუმჯობესების თაობაზე, 2003 წლის 8 ოქტომბერი.         
2004
უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული გალის 2004 წლის 19 იანვრის შეხვედრის ოქმი         
ოქმი საქართველოს დელეგაციასა და რუსეთის ფედერაციის დელეგაციას შორის, 2004 წლის 28 მაისი.         
2005
მაღალ დონეზე გალის შეხვედრის ოქმი უშიშროების საკითხებზე, 2005 წლის 12 მაისი.         
ოქმი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხთა ქართულ–რუსული კომისიის მეექვსე სხდომისა , 2005 წლის 16 დეკემბერი.         
2006
ოქმი ვესელოე–ინგირის მარშრუტით მატარებლების ორმხრივი (გამჭოლი) მოძრაობის აღდგენის საერთაშორისო კონსორციუმის შექმნის საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2006 წლის 3–4 მაისი.         
აფხაზური მხარის წინადადებები ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ყოვლისმომცველი მოწესრიგების შესახებ, 2006 წლის 10 მაისი.         
ქართული მხარის მოსაზრებები აფხაზეთში კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი, მშვიდობიანი, პოლიტიკური მოგვარების ერთობლივი საგზაო რუკის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის თაობაზე, 2006 წლის 9 ივნისი.         
2008
საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა, 2008 წლის 28 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების განცხადება უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებისა და საბრძოლო მოქმედებათა განუახლებლობის საკითხებზე, 2008 წლის 12 მაისი.         
დღის წესრიგი მშვიდობიანი მოწესრიგების შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრის შესახებ, 2008 წლის ივნისი.         
საქართველო/აფხაზეთი. კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების ელემენტები (შტაინმაიერის გეგმა - რედ.), 2008 წლის 30 ივნისი.         
(სარკოზი– მედვედევი–სააკაშვილის) შეთანხმების ოქმი, 2008 წლის 12 აგვისტო.         
2008 წლის 12 აგვისტოს (სარკოზი–მედვედევი–სააკაშვილის შეთანხმების) გეგმის განხორციელება, 2008 წლის 9 სექტემბერი.         
დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი – ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შორის, 2008 წლის 10 ოქტომბერი.         
შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის სტატუსის შესახებ, 2008 წლის 3 ნოემბერი.         
2009
შუალედური წესი ინფორმაციის გაცვლისათვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიას შორის, 2009 წლის 26 იანვარი.         
დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი – ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შორის, რომელიც 2008 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმდა, 2009 წლის 22 მაისი.         
2010
საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, 2010 წლის თებერვალი.         
შესწორებები, ინფორმაციის გაცვლის შესახებ, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის დადებულ დროებით ხელშეკრულებაში, 2010 წლის 2 ივლისი.         
ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, 2010 წლის 6 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300