რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

www.crisisgroup.org
www.un.org

დოკუმენტები

      მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით
შეთანხმებები, ხელშეკრულებები და წინადადებები აფხაზეთის სტატუსისა და კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე
ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭო
ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს I სამუშაო ჯგუფი
ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს II სამუშაო ჯგუფი
ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს III სამუშაო ჯგუფი
აფხაზეთში მოწესრიგების გაერთიანებული კომისიის ლტოლვილთა, დევნილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი
შეთანხმებები, ხელშეკრულებები და წინადადებები სამხრეთ ოსეთის სტატუსისა და კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე
ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისია
ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფი
ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მომზადების ექსპერტთა ჯგუფები
ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადრინდელ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფილებით დაბრუნებისათვის ხელშემწყობი შერეული საკონტროლო კომისიის სპეციალური კომიტეტი (ad hoc)
შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომიკური საკითხების სამუშაო ჯგუფი
ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით დგადაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფი

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
www.abkhazeti.ru
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29412