რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"

დოკუმენტები

საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
ამიერკავკასიის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები
მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით
ამერიკის შეერთებული შტატების (აშშ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
რუმინეთი
ლიტვის რესპუბლიკა
ნიკარაგუა
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29297