რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   შეთანხმებები, ხელშეკრულებები და წინადადებები სამხრეთ ოსეთის სტატუსისა და კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010
1991
ოქმი რსფსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარისა და საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის შეხვედრისა და მოლაპარაკების შესახებ, 1991 წლის 23 მარტი.         
ოქმი სამხრეთ ოსეთში და მის ირგვლივ მდგომარეობის ნორმალიზაციის წინადადებების შესახებ სსრკ უმაღლესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს 1991 წლის 24 აპრილის დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიისა, 1991 წლის 31 მაისი.         
1992
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ერთობლივი სხდომის დადგენილება, 1992 წლის 8 ივნისი.         
ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის ე. შევარდნაძისა და ჩრდილოეთ ოსეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ა. გალაზოვის შეხვედრისა, 1992 წლის 10 ივნისი.         
შეთანხმება საქართველო–ოსეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პრინციპების შესახებ, 1992 წლის 24 ივნისი.         
ოქმი მხარეთა წარმომადგენლების შეხვედრისა ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების პრინციპების შესახებ შეთანხმების შესასრულებლად, 1992 წლის 4 ივლისი.         
ოქმი სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკის აღდგენის კომისიისა, 1992 წლის 7 აგვისტო.         
1993
შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ, 1993 წლის 14 სექტემბერი.         
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ, 1993 წლის 8 ოქტომბერი.         
1994
საქართველოს რესპუბლიკისა და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი დელეგაციების შეხვედრის ოქმი ქართულ–ოსური ურთიერთობების მოწესრიგების თაობაზე, 1994 წლის 26 აპრილი.         
ერთობლივი განცხადება, 1994 წლის 14 ივნისი.         
ოქმი მორიგებისა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 1993 წლის 14 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმებისა, 1994 წლის 5 ივლისი.         
შეთანხმება ქართულ–ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესის შემდგომი განვითარებისა და შერეული საკონტროლო კომისიის შესახებ, 1994 წლის 31 ოქტომბერი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის დებულება, 1994 წლის 31 ოქტომბერი.         
1995
ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წინადადებები. სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციური სტატუსი. წინადადებები, 1995 წლის 6 აპრილი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისა ქართული, სამხრეთ ოსეთის, რუსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის მხარეებისა ეუთოს მონაწილეობით, 1995 წლის 30 ოქტომბერი.         
1996
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის მხარეთა შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ურთიერთნდობის განმტკიცების ღონისძიებათა შესახებ მემორანდუმის პარაფირების თაობაზე, 1996 წლის 17 აპრილი.         
მემორანდუმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა შორის უშიშროების უზრუნველყოფისა და ურთიერთნდობის განმტკიცების ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 16 მაისი.         
განცხადება ედუარდ შევარდნაძისა და ლუდვიგ ჩიბიროვის ქალაქ ვლადიკავკაზში გამართული შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1996 წლის 27 აგვისტო.         
ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩრდილოეთ ოსეთის მთავრობას შორის სოციალურ–ეკონომიკური, სამეცნიერო–ტექნიკური და კულტ. თანამშრომლობის შესახებ, 1996 წლის 9 ნოემბერი.         
1997
ოქმი შეხვედრისა, მიძღვნილი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისადმი, 1997 წლის 5 მარტი.         
ერთობლივი განცხადება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და განვითარების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 1997 წლის 5 მარტი.         
1997 წლის 4–5 მარტის ოქმის დანართი 2. ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების შესახებ მოლაპარაკებებზე სრულუფლებიანი დელეგაციების მუშაობის წესი, 1997 წლის 5 მარტი.         
განცხადება ე. შევარდნაძისა და ლ. ჩიბიროვისა შეხვედრის შედეგების შესახებ, 1997 წლის 14 ნოემბერი.         
1998
განცხადება ედუარდ შევარდნაძისა და ლუდვიგ ჩიბიროვის შეხვედრის შედეგების თაობაზე, 1998 წლის 20 ივნისი.         
1999
სამხრეთოსური და ქართული მხარეების დელეგაციების შეხვედრის ოქმი, 1999 წლის 9 იანვარი.         
შეთანხმება (დეკლარაცია) ქართულ–ოსური კონფლიქტის მხარეთა შორის პოლიტიკურ–სამართლებრივ ურთიერთობათა საფუძვლების შესახებ. პროექტი , 1999 წლის 30 მარტი.         
შეთანხმება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და ლტოლვილთა დაბრუნებაში ურთიერთქმედების შესახებ. პროექტი, 1999 წლის 23 ივლისი.         
2000
ოქმი საქართველოსა და რფ–ს შორის სავიზო რეჟიმის შემოღების საკითხზე საქართველოსა და რუსეთის მხარეთა ექსპერტების საკონსულტაციო შეხვედრისა, 2000 წლის 20 აპრილი.         
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენისა და ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ, 2000 წლის 23 დეკემბერი.         
2001
ოქმი, 2001 წლის 15 მაისი.         
ლ. ა. ჩიბიროვისა და ი. მ. ლუჟკოვის შეხვედრის მემორანდუმი, 2001 წლის 21 მაისი.         
2002
ანტიტერორისტული თანამშრომლობის შესახებ პრეზიდენტ ვ. ვ. პუტინისა და პრეზიდენტ ჯ. ბუშის ერთობლივი განცხადებიდან, 2002 წლის 24 მაისი.         
ერთობლივი დეკლარაცია ამერიკა–რუსეთის ახალი ურთიერთობის შესახებ, 2002 წლის 24 მაისი.         
2004
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის რეალიზაციის შესახებ, 2004 წლის 31 იანვარი.         
რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის რეალიზაციის შესახებ ოქმის დანართი N 3. ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული მესამე პროგრამის განხორციელების მექანიზმის ძირითადი პრინციპები, 2004 წლის 31 იანვარი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობა. რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე შეთანხმების რეალიზაციის შესახებ, 2004 წლის 16 აპრილი.         
საქართველოს მთავრობა. რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედებისა და ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე შეთანხმების რეალიზაციის შესახებ, 2004 წლის 16 აპრილი.         
ოქმი საქართველოს დელეგაციასა და რუსეთის ფედერაციის დელეგაციას შორის, 2004 წლის 28 მაისი.         
ოქმი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, 2004 წლის 13 აგვისტო.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის რეაბილიტაციის მესამე პროგრამასთან დაკავშირებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი. დანართი №3 ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული მესამე პროგრამის განხორციელების მექანიზმის ძირითადი პრინციპები, 2004 წლის 26 სექტემბერი.         
2005
ოქმი ვალდებულებების შესახებ, 2005 წლის 24 იანვარი.         
საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 25 იანვარი.         
საქართველოს მთავრობის ინიციატივა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებასთან დაკავშირებით, 2005 წლის 24 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ე. კოკოითისა და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა–ალანიას მეთაურის თ. მამსუროვის ერთობლივი განცხადება, 2005 წლის 18 სექტემბერი.         
ქართულ–სამხრეთოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების გეგმა, შემუშავებული საქართველოს მთავრობის მიერ, 2005 წლის 8 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივა ქართულ–ოსური კონფლიქრის მშვიდობიანი მოწესრიგებისათვის, 2005 წლის 12 დეკემბერი.         
2007
საქართველოს მთავრობის მემორანდუმი ცხინვალის რეგიონში/ სამხრეთ ოსეთში (საქართველო) კონფლიქტის საბოლოო მოწესრიგების შთანხმების შესახებ, 2007 წლის მარტი.         
2008
ქართული მხარის დოკუმენტი. ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ფორმატი (განახლებული და მომავლის პერსპექტივის გათვალისწინებით), 2008 წლის მარტი–აპრილი.         
ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი, სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რეალობა (ქართული მხარის ინიციატივა). დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ, 2008 წლის 12 მარტი.         
(სარკოზი– მედვედევი–სააკაშვილის) შეთანხმების ოქმი, 2008 წლის 12 აგვისტო.         
2008 წლის 12 აგვისტოს (სარკოზი–მედვედევ–სააკაშვილის შეთანხმება) გეგმის განხორციელება, 2008 წლის 9 სექტემბერი.         
დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი – ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შორის, 2008 წლის 10 ოქტომბერი.         
შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის სტატუსის შესახებ, 2008 წლის 3 ნოემბერი.         
2009
შუალედური წესი ინფორმაციის გაცვლისათვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიას შორის, 2009 წლის 26 იანვარი.         
დავების პრევენციისა და გადაწყვეტის შუალედური მექანიზმი – ტექნიკური შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს შორის, რომელიც 2008 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმდა, 2009 წლის 22 მაისი.         
2010
საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ: ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, 2010 წლის თებერვალი.         
შესწორებები, ინფორმაციის გაცვლის შესახებ, ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის დადებულ დროებით ხელშეკრულებაში, 2010 წლის 2 ივლისი.         
ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, 2010 წლის 6 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28638