რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

მისამართი

0108 თბილისი

ვახტანგ გორგასლის 1. 111ა

კორპუსი 3, ბინა 19.

ტელ.:

(995 93) 668 217 (მობ.)

(995 93) 668217

(995 99) 146 194 (მობ.)

(995 32) 2720343

(995 32) 2643175

ელფოსტა:

Lela@rrc.ge

lelasaralidze@yahoo.com

tamdias@rrc.ge

tamdias@hotmail.com

ვებგვერდი:

http://www.rrc.ge

    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299