რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტი
1991 1996 1999 2005 2007 2008
1991
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა სსრ კავშირის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 2 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობის დაწესებისა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 14 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საყოველთაო ეროვნული და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის შესახებ, 1991 წლის 15 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 23 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, 1991 წლის 23 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ი. ლუკიანოვს, სსრკ უმაღლესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარეს რ. ნ. ნიშანოვს, სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. კ. პუგოს,1991 წლის 27 აპრილი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს პერეს დე კუელიარს, მსოფლიო ხალხებსა და პარლამენტებს, 1991 წლის 27 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ბ.ელცინს, 1991 წლის 7 მაისი.         
სსრკ თავდაცვის მინისტრს დ იაზოვს, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალს ვ. პატრიკეევს, 1991 წლის 16 მაისი.         
სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. პუგოს, 1991 წლის 16 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 23 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატებისადმი, 1991 წლის 8 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 25 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ხ. გალაზოვს, 1991 წლის 26 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 2 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ 1991 წლის 9 ივლისის კანონის მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 1991 წლის 5 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 20 ივლისის ბრძანებულების მოქმედების შეჩერების შესახებ, 1991 წლის 5 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის შემოღებისა და მასთან დაკავშირებით საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 26 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 27 სექტემბრის დადგენილების მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 1991 წლის 8 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1991 წლის 22 ოქტომბრის დადგენილების მოქმედების შეჩერების თაობაზე, 1991 წლის 24 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმს, 1991 წლის 24 ოქტომბერი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 1 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკაში დისლოცირებული სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკისა და სხვა ქონების შესახებ, 1991 წლის 7 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების შესახებ, 1991 წლის 11 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების შესახებ, 1991 წლის 16 ნოემბერი         
სსრ კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მ. გორბაჩოვს, 1991 წლის 17 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის გამო, 1991 წლის 3 დეკემბერი.         
1996
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №140 აფხაზეთის (საქართველო) ტერიტორიის ფარგლებში რუსეთ–საქართველოს საზღვრის მონაკვეთზე, სოხუმის საზღვაო ნავსადგურში პორტპუნქტებსა და საზღვაო აკვატორიაში სასაზღვრო და საბაჟო რეჟიმების შესახებ, 1996 წლის 31 იანვარი.***         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი ამომრჩევლების საერთო–სახალხო გამოკითხვის–პლებისციტის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ, 1996 წლის 31 ოქტომბერი.         
1999
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 328 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში გემების მიმოსვლის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ, 1999 წლის 19 მაისი.         
2005
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 622 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნავსადგურებში ჰუმანიტარული დანიშნულების გემების მიმოსვლის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ, 2005 წლის 22 ივლისი.         
2007
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 296 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის შექმნის, საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ, 2007 წლის 10 მაისი.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 297 დროებითი ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულის ტერიტორიაზე სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, 2007 წლის 10 მაისი.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 406 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ, 2007 წლის 27 ივნისი.         
2008
საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა, 2008 წლის 28 მარტი.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N402 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ, 2008 წლის 9 აგვისტო.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 408 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 23 აგვისტო.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 425 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობის ვადამდე გაუქმების შესახებ, 2008 წლის 3 სექტემბერი.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 452 საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 18 სექტემბერი.         
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება № 476 საქართველოს ცალკეულ ტერიტორიებზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299