რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
1990 1991
1990
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1990 წლის 15 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესის საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მიერ ოლქის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესახებ, 1990 წლის 22 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოსახლეობისადმი, 1990 წლის 8 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმების შესახებ, 1990 წლის 11 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1990 წლის 11 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. ცხინვალისა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გამოცხადების შესახებ, 1990 წლის 12 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1990 წლის 15 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებათა შეტანის შესახებ, 1990 წლის 28 დეკემბერი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმს, 1990 წლის 28 დეკემბერი.         
1991
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრ კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულების შესახებ, 1991 წლის 9 იანვარი.         
სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, 1991 წლის 12 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 15 იანვარი.         
სსრკ პრეზიდენტს, ბატონ მ.ს.გორბაჩოვს, 1991 წლის 25 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება შინაგანი ჯარების – ეროვნული გვარდიის რიგებში 1991 წელს წვევამდელთა გაწვევის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 29 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება რ. ძ. შონიას გალის რაიონის სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობისაგან გათავისუფლების შესახებ, 1991 წლის 11 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ე. კ. ჯანჯულიას გალის რაიონის პრეფექტად დანიშვნის შესახებ, 1991 წლის 11 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება გარდამავალ პერიოდში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ კანონის 5–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის 5–ე ნაწილის განმარტების თაობაზე, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთი რაიონის, ქალაქისა და დაბისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითად კანონში) ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
მიმართვა, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა. ი. ლუკიანოვს, 1991 წლის 27 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის შენარჩუნების საკითხზე სსრკ რეფერენდუმის ჩატარების ორგანიზაციისა და მისი უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ სსრკ უმაღლესი საბჭოს დადგენილების თაობაზე, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა გაეროს, მსოფლიოს ქვეყნების ხალხებსა და მთავრობებს, 1991 წლის 28 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოსადმი, 1991 წლის 1 მარტი.         
მიმართვა შიდა ქართლისა და ქ. ცხინვალის მოსახლეობისადმი, 1991 წლის 4 მარტი.         
მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი, 1991 წლის 12 მარტი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნების № 669 სოხუმის ტერიტორიული საარჩევნო ოლქის საარჩევნო კომისიის შესახებ, 1991 წლის 16 მარტი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ, 1991 წლის 20 მარტი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეფერენდუმის ჩატარებისა და სსრკ სახალხო დეპუტატთა არჩევნების 669–ე სოხუმის ტერიტორიულ საარჩევნო ოლქში დეპუტატის არჩევნების შესახებ, 1991 წლის 22 მარტი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ვ. არძინბას, 1991 წლის 27 მარტი.         
ბ–ნ ვლადისლავ არძინბას, 1991 27 მარტი.         
სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, 1991 წლის 1 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა სსრ კავშირის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 2 აპრილი.         
მიმართვა რუსეთის სფს რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა მე–3–ე საგანგებო ყრილობას, 1991 წლის 3 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ.ს.გორბაჩოვს, სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ა.ი.ლუკიანოვს, 1991 წლის 6 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 6 აპრილი.         
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, 1991 წლის 9 აპრილი.         
სსრკ პრეზიდენტს ბატონ მ. გორბაჩოვს, 1991 წლის 12 აპრილი.         
სსრ კავშირის პრეზიდენტს მ. ს. გორბაჩოვს, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრს ბ. კ. პუგოს, 1991 წლის 12 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს მიერ განხორციელებული ქ. გაგრისადმი ადმინისტრაციულად დაქვემდებარებული ბზიფის სასოფლო საბჭოს სადაბო საბჭოდ გარდაქმნის დამტკიცების შესახებ, 1991 წლის 18 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ცხინვალისა და ყორნისის რაიონების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 27 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჯავის რაიონიდან სინაგურის, კიროვისა და ჩასავლის სასოფლო საბჭოების გამოყოფის შესახებ, 1991 წლის 27 აპრილი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს პერეს დე კუელიარს, მსოფლიო ხალხებსა და პარლამენტებს, 1991 წლის 27 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს 1991 წლის 4 მაისის გადაწყვეტილების შესახებ, 1991 წლის 7 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ბ.ელცინს, 1991 წლის 7 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მ.გორბაჩოვს, საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ რ.ნიშანოვს, 1991 წლის 7 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეის საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 14 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. გორის და გორის რაიონის სასამართლოების გაერთიანების, ცხინვალის რაიონის სასამართლოს გაუქმებისა და გორის სასამართლოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 11 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ყორნისის რაიონის სასამართლოს გაუქმებისა და ქარელის რაიონის სასამართლოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ, 1991 წლის 11 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ყოფილი ცხინვალის რაიონის ტერიტორიაზე მმართველობის დროებითი ორგანოების შექმნისა და საკრებულოთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ, 1991 წლის 25 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებათა და დამატებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 25 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჯავის რაიონსა და ცხინვალში სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის ორგანოების შესახებ, 1991 წლის 2 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება1991 წლის 19-21 აგვისტოს მოვლენების დროს საქართველოს კპ ცკ ბიუროს, აფხაზეთის კპ რესპუბლიკური კომიტეტის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის კპ საოლქო კომიტეტისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა გაუქმებული საბჭოს თვითმარქვია აღმასრულებელი კომიტეტის მოქმედებათა შესახებ, 1991 წლის 26 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების სტატუსის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სსრ კავშირის სახელმწიფო საკუთრებაში საქართველოს რესპუბლიკის წილის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საკავშირო–რესპუბლიკური დაქვემდებარების საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების სტატუსის შესახებ, 1991 წლის 15 სექტემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის შექმნის შესახებ აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 27 სექტემბრის დადგენილების თაობაზე. 1991 წლის 8 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვასაბჭოთა კავშირის პრეზიდენტს ბატონ მ.გორბაჩოვს, რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის პრეზიდენტს ბატონ ბ.ელცინს, სსრ კავშირის სახელმწიფო საბჭოს, რსფსრ უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 11 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1991 წლის 5 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ქ. ცხინვალსა და ჯავის რაიონის ტერიტორიაზე საგანგებო წესების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 25 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო–საზღვაო ფლოტის კუთვნილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა ქონების შესახებ, 1991 წლის 25 ნოემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება შიდა ქართლში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, 1991 წლის 3 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო–საზღვაო ფლოტის, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის 26 ნოემბრის დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 3 დეკემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259