რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

www.crisisgroup.org
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"

დოკუმენტები

      საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
საქართველოს ეროვნული საბჭო. საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა
საქართველოს დამფუძნებელი კრება. საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი
საქართველოს სსრ რევოლუციური კომიტეტი (რევკომი)
საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭო
საქართველოს საბჭოების ყრილობა
სრულიად საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი
სრულიად საქართველოს მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების ყრილობა
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭო. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭო
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი. საქართველოს რესპუბლიკის განათლების მინისტრი
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმი. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭო
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტი
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო (სარეფერენდუმო) კომისია

www.un.org
www.abkhazeti.ru
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300