რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში შერეული სამშვიდობო ძალებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფი
1997 2000 2001 2002 2003 2004
1997
ოქმი შერეული საკონტროლო კომისიის მშვიდობისმყოფელი ძალების სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1997 წლის 4 თებერვალი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების პრობლემების გადაწყვეტის შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1997 წლის 22 მაისი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედებათა შესახებ, 1997 წლის 26 სექტემბერი.         
2000
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების დამნაშავეობასთან ბრძოლის საქმიანობის შესახებ, 2000 წლის 17 ნოემბერი.         
2001
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისმყოფელი ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხებზე შსკ ჯგუფის სხდომისა, 2001 წლის 20–22 მარტი.         
2002
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების საქმიანობისა და სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხებზე შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2002 წლის 5 ივნისი.         
2003
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისმყოფელი ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხებზე შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2003 წლის 18 აპრილი.         
ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისმყოფელი ძალების საქმიანობისა და მხარეთა სამართალდამცავი ორგანოების ურთიერთქმედების საკითხებზე შერეული საკონტროლო კომისიის ჯგუფის სხდომის დანართი № 1, ეუთო–ს წინადადებები, 2003 წლის 18 აპრილი.         
2004
ოქმი № 12 მშვიდობის მხარდამჭერი შერეული ძალების სარდლობისა და მხარეთა სამართლდამცავი ორგანოების 2004 წლის 18 ივნისის გაფართოებული თათბირისა, 2004 წლის 18 ივნისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300