რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომიკური საკითხების სამუშაო ჯგუფი
2001 2003
2001
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მიწათსარგებლობის შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 2001 წლის 26 თებერვალი.         
ოქმი შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომოკური საკითხების სამუშაო ჯგუფის თბილისის (ტაბახმელა) სხდომისა, 2001 წლის 4–6 აპრილი.         
დანართი 2-1 ქართულ ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის № 11 ოქმისა. ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენაში ურთიერთქმედების რუსეთ–საქართველოს პროგრამის ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი, 2001 წლის 21 აპრილი.         
2003
შერეული საკონტროლო კომისიის ეკონომიკურ საკითხებზე საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმი, 2003 წლის 16 ივნისი.         
ეკონომიურ საკითხებზე საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმის დანართი № 1. ევროკომისიის პროგრამის წინასწარ განხილული პროექტების ჩამონათვალი, 2003 წლის 16 ივნისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28224