რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს I სამუშაო ჯგუფი
1998 2000 2001 2002
1998
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სამუშაო ჯგუფის მეორე სესიის ოქმი, 1998 წლის 22 იანვარი.         
2000
პირველი სამუშაო ჯგუფია მეოთხე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 20 აგვისტო.         
პირველი სამუშაო ჯგუფია მეხუთე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 4 ოქტომბერი         
პირველი სამუშაო ჯგუფის მეექვსე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2000 წლის 13 დეკემბერი.         
2001
პირველი სამუშაო ჯგუფის მეშვიდე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2001 წლის 10 ივლისი.         
პირველი სამუშაო ჯგუფის მერვე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2001 წლის 11 სექტემბერი.         
2002
პირველი სამუშაო ჯგუფის მეთორმეტე სესიის ერთობლივი განცხადება, 2002 წლის 20 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299