რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მომზადების ექსპერტთა ჯგუფები
1995 1999 2000 2001 2002 2003
1995
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მოსამზადებელი ექსპერტთა ჯგუფების სხდომისა, 1995 წლის 31 ოქტომბერი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკებათა მოსამზადებელი ექსპერტთა ჯგუფების სხდომისა, 1995 წლის 13 დეკემბერი.         
1999
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციები ექსპერტთა ჯგუფების შეხვედრისა, 1999 წლის 16-17 თებერვალი.         
შეთანხმება (დეკლარაცია) ქართულ–ოსური კონფლიქტის მხარეთა შორის პოლიტიკურ–სამართლებრივ ურთიერთობათა საფუძვლების შესახებ. პროექტი , 1999 წლის 30 მარტი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხართა სრულუფლებიანი დელეგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეორე შეხვედრისა, 1999 წლის 10-11 სექტემბერი.         
დანართი № 1 ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების შუალედური დოკუმენტის დებულებები, შეთანხმებული მხარეების ეხსპერტთა ჯგუფების შეხვედრაზე, 1999 წლის 10 სექტემბერი.         
2000
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების მოლაპარაკების პროცესის ჩარჩოებში ექსპერტთა ჯგუფების მესამე შეხვედრისა, 2000 წლის 31 მაისი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის შუალედური დოკუმენტის პროექტის შესახებ წინადადებების გაცვლის თაობაზე, 2000 წლის 21 ივნისი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციები ექსპერტთა ჯგუფების მეოთხე შეხვედრისა, 2000 წლის 10-13 ივლისი.         
შეთანხმება (დეკლარაცია) ქართულ–ოსური კონფლიქტის მხარეთა შორის პოლიტიკურ–სამართლებრივ ურთიერთობათა საფუძვლების შესახებ. პროექტი, 2000 წლის 12 ივლისი.         
2001
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების მოლაპარაკებათა პროცესის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფების მეხუთე შეხვედრისა, 2001 წლის 22-23 აპრილი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეექვსე შეხვედრისა, 2001 წლის 14-19 სექტემბერი.         
2002
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეშვიდე შეხვედრისა, 2002 წლის 4 ოქტომბერი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მერვე შეხვედრისა, 2002 წლის 26-29 ოქტომბერი.         
2003
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგებისათვის მოლაპარაკების პროცესის ფარგლებში მხარეთა სრულუფლებიანი დელეგაციების ექსპერტთა ჯგუფების მეცხრე შეხვედრისა, 2003 წლის 15 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227