რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ–აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭო
1997 1998 1999 2000 2001
1997
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სესიის ოქმი, 1997 წლის 18 დეკემბერი.         
საკოორდინაციო საბჭოს დებულება, 1997 წლის 18 დეკემბერი.         
1998
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი რიგგარეშე სესიის ოქმი, 1998 წლის 22 იანვარი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მესამე სესიის ოქმი, 1998 წლის 31 მარტი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეოთხე (მეორე რიგგარეშე) სესიის ოქმი, 1998 წლის 22 მაისი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოორდინაციო საბჭოს მეხუთე სესიის ოქმი, 1998 წლის 2 სექტემბერი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეექვსე სესიის ოქმი, 1998 წლის 17 დეკემბერი.         
1999
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეშვიდე სესიის ოქმი, 1999 წლის 11 თებერვალი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მერვე სესიის ოქმი, 1999 წლის 29 აპრილი.         
2000
უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების აფხაზეთის და საქართველოს სახელმწიფო კომისიების განცხადება, 2000 წლის 19 იანვარი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეცხრე სესიის ოქმი, 2000 წლის 18-19 იანვარი.         
საკოორდინაციო საბჭო. უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების აფხაზეთის და საქართველოს სახელმწიფო კომისიების განცხადება, 2000 წლის 11ივლისი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეათე სესიის ოქმი, 2000 წლის 11 ივლისი.         
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეთერთმეტე სესიის ოქმი, 2000 წლის 24 ოქტომბერი.         
2001
ქართული და აფხაზური მხარეების საკოოდინაციო საბჭოს მეთორმეტე სესიის ოქმი, 2001 წლის 23 იანვარი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227