რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

www.unomig.org
www.crisisgroup.org

დოკუმენტები

      საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო. უშიშროების საბჭო, გენერალური ასამბლეა)
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთთ, ეუთო. საპარლამენტო ასამბლეა, მუდმივი საბჭო, მინისტრთა საბჭო, ეუთოს მისია საქართველოში)
ევროპის საბჭო (საპარლამენტო ასამბლეა)
ევროპის კავშირი (ევროპის პარლამენტი, ევროპის კავშირის საბჭო)
ჩრდილოეთ ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (ნატო. საპარლამენტო ასამბლეა, ჩრდილოატლანტიკური საბჭო)
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ. საპარლამენტო ასამბლეა, წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭო, აღმასრულებელი სამდივნო)

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
www.un.org
www.crisisgroup.org
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29296