რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო. უშიშროების საბჭო, გენერალური ასამბლეა)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1992
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 763 (1992), 1992 წლის 6 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის მიღება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრად, 1992 წლის 31 ივლისი.         
1993
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 849 (1993), 1993 წლის 9 ივლისი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 854 (1993), 1993 წლის 6 აგვისტო.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 858 (1993), 1993 წლის 24 აგვისტო.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 876 (1993), 1993 წლის 19 ოქტომბერი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 881 (1993), 1993 წლის 4 ნოემბერი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 892 (1993), 1993 წლის 22 დეკემბერი.         
1994
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 896 (1994), 1994 წლის 31 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 901 (1994), 1994 წლის 4 მარტი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 906 (1994), 1994 წლის 25 მარტი.         
აფხაზეთში, საქართველო, მდგომარეობის შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოხსენების დანართი II, 1994 წლის 3 მაისი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 934 (1994), 1994 წლის 30 ივნისი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 937 (1994), 1994 წლის 21 ივლისი.         
გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მანდატი, მიღებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 937-ე რეზოლუციით, 1994 წლის 21 ივლისი.         
1995
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 971 (1995), 1995 წლის 12 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 993 (1995), 1995 წლის 12 მაისი.         
1996
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1036 (1996), 1996 წლის 2 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1065 (1996), 1996 წლის 12 ივლისი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1077 (1996), 1996 წლის 22 ოქტომბერი.         
1997
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1096 (1997), 1997 წლის 30 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1124 (1997), 1997 წლის 31 ივლისი.         
1998
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1150 (1998), 1998 წლის 30 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1187 (1998), 1998 წლის 30 ივლისი.         
1999
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1225 (1999), 1999 წლის 28 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1255 (1999), 1999 წლის 30 ივლისი.         
2000
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1287 (2000), 2000 წლის 31 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1311 (2000), 2000 წლის 28 ივლისი.         
2001
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1339 (2001), 2001 წლის 31 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1364 (2001), 2001 წლის 31 ივლისი.         
2002
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1393 (2002), 2002 წლის 31 იანვარი         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1427 (2002), 2002 წლის 29 ივლისი.         
2003
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1462 (2003), 2003 წლის 30 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1494 (2003), 2003 წლის 30 ივლისი.         
2004
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1524 (2005), 2004 წლის 30 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1554 (2004), 2004 წლის 29 ივლისი.         
2005
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1582 (2005), 2005 წლის 28 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1615 (2005), 2005 წლის 29 ივლისი.         
2006
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1656 (2006), 2006 წლის 31 იანვარი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1666 (2006), 2006 წლის 31 მარტი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1716 (2006), 2006 წლის 13 ოქტომბერი.         
2007
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1752 (2007), 2007 წლის 13 აპრილი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1781 (2007), 2007 წლის 15 ოქტომბერი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2007 წლის 18 დეკემბერი.         
2008
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1808 (2008), 2008 წლის 15 აპრილი.         
სამოცდამეორე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2008 წლის 15 მაისი.         
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1839 (2008), 2008 წლის 9 ოქტომბერი.         
2009
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1866 (2009), 2009 წლის 13 თებერვალი.         
სამოცდამესამე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2009 წლის 9 სექტემბერი.         
2010
სამოცდამეოთხე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2010 წლის 7 სექტემბერი.         
2011
სამოცდამეხუთე სესია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია, 2011 წლის 27 მაისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415