რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთთ, ეუთო. საპარლამენტო ასამბლეა, მუდმივი საბჭო, მინისტრთა საბჭო, ეუთოს მისია საქართველოში)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2004 2005 2008 2010
1994
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ბუდაპეშტის შეხვედრის რეზოლუციიდან, 1994 წლის 6 დეკემბერი.         
1995
ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წინადადებები. სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციური სტატუსი. წინადადებები, 1995 წლის 6 აპრილი.         
1996
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის უმაღლესი დონის ლისაბონის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 1996 წლის 3 დეკემბერი.         
1997
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის შესახებ, 1997 წლის 8 ივლისი.         
1998
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მინისტრთა საბჭოს მე–7, ოსლოს შეხვედრის გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ, 1998 წლის 1 დეკემბერი.         
1999
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის უმაღლესი დონის სტამბოლის შეხვედრის დეკლარაციიდან, 1999 წლის 19 ნოემბერი.         
2001
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილება აფხაზეთის, საქართველო, თაობაზე ეუთო–ს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური კომიტეტის დაარსების შესახებ, 2001 წლის 23 თებერვალი.         
ეუთოს მინისტრთა საბჭოს მეცხრე შეხვედრა. მინისტრთა საბჭოს განცხადება, გადაწყვეტილება №2, 2001 წლის 3–4 დეკემბერი.         
2004
რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეცამეტე ყოველწლიურ სესიისა. ქართველი მშვიდობისმყოფელები სამრეთ ოსეთში, 2004 წლის 5–9 ივლისი.         
2005
რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეთოთხმეტე ყოველწლიური სესიისა. მდგომარეობა აფხაზეთში, საქართველო, 2005 წლის 1–5 ივლისი.         
ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მინისტერიალის საბჭოს განცხადება საქართველოს შესახებ, 2005 წლის 6 დეკემბერი.         
2008
რეზოლუცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მეჩვიდმეტე ყოველწლიური სესიისა. შეშფოთება საქართველოში უსაფრთხოების მდგომარეობის გამო, 2008 წლის 29 ივნისი–3 ივლისი.         
ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მუდმივმოქმედი საბჭოს გადაწყვეტილება № 861. სამხედრო მონიტორინგის ოფიცერთა რაოდენობის გაზრდა ეუთო–ს მისიაში, საქართველოში, 2008 წლის 19 აგვისტო.         
2010
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია მეზობელ და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე ეროვნული შეიარაღებული ძალების გამოყენების დაუშვებლობის თაობაზე, 2010 წლის 6-10 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226