რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ევროპის საბჭო (საპარლამენტო ასამბლეა)
1996 1997 2002 2006 2008 2009 2011
1996
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1305–ე რეკომენდაცია, 1996 წლის 24 სექტემბერი.         
1997
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1119 (1997) ამიერკავკასიაში კონფლიქტის შესახებ, 1997 წლის 22 აპრილი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1335–ე რეკომენდაცია, 1997 წლის 24 ივნისი.         
2002
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეკომენდაცია 1570 (2002), ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, 2002 წლის 27 ივნისი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეკომენდაცია 1580 საქართველოს სიტუაციისა და კავკასიის რეგიონის სტაბილიზაციასთან დაკავშირებული შედეგების შესახებ, 2002 წლის 25 სექტემბერი.         
2006
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1497–ე რეკომენდაცია, 2006 წლის 13 აპრილი.         
ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1497 (2006). აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, 2006 წლის 13 აპრილი.         
2008
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1631 (2008). რუსეთის დელეგაციის დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლებით გადასინჯა, 2008 წლის 1 ოქტომბერი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1633 (2008) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1846 (2008) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგები, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.         
2009
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1857 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები, 2009 წლის 28 იანვარი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1647 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის შედეგების შესახებ 1633 (2008) რეზოლუციის განხორციელება, 2009 წლის 28 იანვარი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1648 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები, 2009 წლის 28 იანვარი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1869 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009)–ს განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1664 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის ჰუმანიტარული შედეგები: რეზოლუცია 1648 (2009)–ის განგრძობა, 2009 წლის 29 აპრილი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1683 (2009) საქართველოსა და რუსეთს შორის ომი: ერთი წლის შემდეგ, 2009 წლის 29 სექტემბერი.         
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. რეზოლუცია 1687 (2009). რუსეთის დელეგაციის ადრე დამტკიცებულ უფლებამოსილებათა არსებითი საფუძვლების გადასინჯვა (ასამბლეის რეგლამენტის (პროცედურების წესი) მე–9 მუხლი), 2009 წლის 1 ოქტომბერი.         
2011
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია 1801 (2011) საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულება, 2011 წლის 13 აპრილი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226