რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ევროპის კავშირი (ევროპის პარლამენტი, ევროპის კავშირის საბჭო)
1996 1998 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011
1996
ევროპარლამენტის რეზოლუცია, 1996 წლის 14 ნოემბერი.         
1998
ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 1998 წლის 17 ივლისი.         
2001
ევროპარლამენტის რეზოლუცია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს მიმართ სავიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით, 2001 წლის 18 იანვარი.         
2004
ევროკავშირის თავმჯდომარის სახელით მიღებული დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, 2004 წლის 20 აგვისტო.         
ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული რეზოლუცია, 2004 წლის 14 ოქტომბერი,         
2006
დადგენილება 2756, 2006 წლის 16–17 ოქტომბერი.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია სამხრეთ ოსეთში არსებული ვითარების შესახებ, 2006 წლის 25 ოქტომბერი.         
2008
დადგენილება 2870, 2008 წლის 27 მაისი.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ, 2008 წლის 5 ივნისი.         
ევროკავშირის საბჭოს დასკვნა საქართველოში შექმნილი სიტუაციის შესახებ, 2008 წლის 13 აგვისტო.         
ევროკავშირის სახელმწიფო მეთაურთა საგანგებო საბჭოს სხდომის შედეგები, 2008 წლის 1 სექტემბერი.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 2008 წლის 3 სექტემბერი         
ევროპის კავშირის საბჭო, საგარეო საქმეთა საბჭოს 2889–ე შეხვედრა. საბჭოს დასკვნები საქართველოს საკითხზე, 2008 წლის 15–16 სექტემბერი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/736/CFSP. საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ, 2008 წლის 15 სექტემბერი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/759/CFSP. 2008/736/CFSP ერთობლივი მოქმედების შესწორება საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ, 2008 წლის 25 სექტემბერი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/760/CFSP. საქართველოს კრიზისში ევროპის კავშირის სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ, 2008 წლის 25 სექტემბერი.         
ევროპის კავშირის საბჭო. საბჭოს შედეგები საქართველო/რუსეთთან დაკავშირებით. 2008 წლის 13 ოქტომბერი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2008/796/CFSP. სამხრეთ კავკასიაში ევროპის კავშირის სპეციალური წამომადგენლის მანდატის შესწორების შესახებ, 2008 წლის 13 ოქტომბერი.         
ევროკავშირის საბჭო, თავმჯდომარეობის დასკვნები. ევროპის საბჭოს 2008 წლის 1 სექტემბრის დამატება, 2008 წლის 15 და 16 ოქტომბერი.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია, 2008 წლის 22 ოქტომბერი.         
საბჭოს დადგენილება 2008/877/CFSP. ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის სტატუსის შესახებ, 2008 წლის 24 ოქტომბერი.         
ევროკავშირის საბჭოს 2008 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილება 2008/901/CFSP. საქართველოში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის შესახებ, 2008 წლის 2 დეკემბერი.         
2009
შუალედური წესი ინფორმაციის გაცვლისათვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიას შორის, 2009 წლის 26 იანვარი.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია ევროპის პარლამენტისადმი საბჭოს ყოველწლიური ანგარიშის შესახებ ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ასპექტებისა და არჩევანის თაობაზე 2007 წელს, რომელიც ევროპის პარლამენტს წარედგინა 2006 წლის 17 მაისის უწყებათაშორისი ხელშეკრულების 43–ე მუხლის ჩ პუნქტის საფუძველზე, 2009 წლის 19 თებერვალი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2009/294/CFSP. შესწორება – ერთობლივი მოქმედება 2008/736/CFSP საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ (EUMM Georgia), 2009 წლის 23 მარტი.         
ევროპის პარლამენტის 2009 წლის რეკომენდაცია ევროკავშირი–რუსეთის საბჭოს ახალი ხელშეკრულების შესახებ, 2009 წლის 2 აპრილი.         
საბჭოს ერთობლივი მოქმედება 2009/572/CFSP. შესწორება და გავრცობა 2008/736/ CFSP ერთობლივი მოქმედებისა საქართველოში ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის შესახებ, 2009 წლის 27 ივლისი.         
ევროპის კავშირის საბჭო. საბჭოს დასკვნები საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის საქმიანობის შესახებ, 2009 წლის 27 ივლისი.         
საქართველოში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებული ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიში, 2009 წლის სექტემბერი.         
ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია 2009 წლის 18 ნოემბერს სტოკჰოლმში ევროკავშირი–რუსეთის სამიტის მომზადების შესახებ, 2009 წლის 12 ნოემბერი.         
2010
ევროპარლამენტის რეზოლუცია სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სტრატეგიის საჭიროების შესახებ, 2010 წლის 20 მაისი.         
2011
ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია ევროკავშირის შავი ზღვის პოლიტიკის შესახებ, 2011 წლის 20 იანვარი.         
ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია ევროკავშირი–რუსეთის სამიტის შესახებ, 9–10 ივნისი 2011.         
ევროპარლამენტის რეზოლუცია, 2011 წლის 17 ნოემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415