რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმა
1995 1996 1997 1998 2002 2004 2006 2008
1995
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთის მოსახლეობის მოთხოვნებისადმი ჰუმანური დამოკიდებულების შესახებ, 1995 წლის 24 თებერვალი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთის მოსახლეობისადმი დახმარების შესახებ, 1995 წლის 14 ივლისი.         
1996
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება რსფსრ უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 12 დეკემბრის დადგენილების გაუქმების შესახებ, 1996 წლის 15 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის–რუსეთისათვის სსრკ შენარჩუნების საკითხზე 1991 წლის 17 მარტის სსრკ რეფერენდუმის შედეგების იურიდიული ძალის შესახებ, 1996 წლის 15 მარტი.         
1997
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1997 წლის 15 მაისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთში, საქართველო, კონფლიქტის ზონაში კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მანდატის გაგრძელების შესახებ, 1997 წლის 23 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთის გაჭირვებაში მყოფი მოსახლეობის მიმართ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადების თაობაზე, 1997 წლის 24 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება განსაცდელში მყოფი აფხაზეთის მოსახლეობის მიმართ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების დარღვევის დაუშვებლობის შესახებ, 1997 წლის 24 ივნისი.         
1998
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთზე სასაზღვრო და საბაჟო რეჟიმის ნორმალიზაციის აუცილებლობის შესახებ, 1998 წლის 24 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის ქვედანაყოფების ყოფნისა და აფხაზეთში მშვიდობის მხარდაჭერის კოლექტიური ძალების მანდატის ვადის გაგრძელების აუცილებლობასთან დაკავშირებით, 1998 წლის 16 ივლისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის მთავრობას მდინარე ფსოუს სასაზღვრო პუნქტის გავლით რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული და სხვა დახმარების გასაწევად სამართლებრივი და სატრანსპორტო პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ, 1998 წლის 4 ნოემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის, საქართველო, სახ. მეურნეობის ენერგეტიკული რესურსებით დახმარების აღმოჩენის შესახებ, 1998 წლის 11 ნოემბერი.         
2002
ამონარიდი რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადებიდან საქართველოში სიტუაციის შესახებ მის ტერიტორიაზე აშშ სამხედროების ყოფნასთან დაკავშირებით, 2002 წლის 6 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის დადგენილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარშემო დაძაბულობის ზრდის შესახებ, 2002 წლის 22 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის კანონი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ, 2002 წლის 31 მაისი.         
2004
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების შეყვანასთან დაკავშირებით, 2004 წლის 2 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების გამწვავებასთან დაკავშირებით და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები და იქ მყოფი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა და რუსეთის თანამემამულეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ღონისძიებათა შესახებ, 2004 წლის 10 ივლისი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება კავკასიაში სიტუაციის შესახებ, 2004 წლის 5 აგვისტო.         
2006
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არსებული მდგომარეობისა და სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებასთან დაკავშირებით, 2006 წლის 17 თებერვალი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება, 2006 წლის 4 დეკემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება, 2006 წლის 4 დეკემბერი.         
2008
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმის განცხადება აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან და დნეპრისპირეთთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის შესახებ, 2008 წლის 24 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს დადგენილება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების აუცილებლობის შესახებ რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვის თაობაზე, 2008 წლის 25 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს დადგენილება სამხრეთ ოსეთზე საქართველოს შეიარაღებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი–სახელმწიფოების პარლამენტებს და საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციებისადმი რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს მიმართვის თაობაზე, 2008 წლის 25 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედრაციის საბჭოს დადგენილება ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების მხარდასაჭერად დამატებითი მშვიდობისმყოფის ძალების, რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გამოყენების შესახებ, 2008 წლის 25 აგვისტო         
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს მიმართვა რუსეთის პრეზიდენტს დ. ა. მედვედევს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 25 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28225