რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს პარლამენტი
1918 1919 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1918
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის დამატება წესი ენის ხმარებისა, 1918 წლის 15 ოქტომბერი.         
კანონი სახელმწიფო ხაზინის მოწყობისა, 1918 წლის 12 ნოემბერი.         
დებულება დამფუძნებელთა კრების არჩევისა, 1918 წლის 22 ნოემბერი.         
კანონი გადასახადთა აკრეფისა, 1918 წლის 26 ნოემბერი.         
დებულება ქალაქის საბჭოების ხმოსანთა არჩევნებისა, 1918 წლის 17 დეკემბერი.         
დებულება აფხაზეთის სახალხო საბჭოს არჩევნებისა, 1918 წლის 27 დეკემბერი.         
1919
კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობათა ორგანოებში ენის ხმარებისა, 1919 წლის 14 იანვარი.         
1992
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, 1992 წლის 26 ნოემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1992 წლის 17 დეკემბერი.         
1993
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობათა საკითხებზე საქართველოს პარლამენტში გამართული დისკუსიის გამო, 1993 წლის 23 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 24 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის საჯარისო ნაწილების შესახებ, 1993 წლის 25 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარის რ. აბდულატიპოვისა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის რ. შახრაის საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 1993 წლის 4 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, 1993 წლის 10 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპარლამენტს, მსოფლიოს ქვეყნების პარლამენტებს, რუსეთის ფედერაციის უზენაეს საბჭოს, 1993 წლის 17 მარტი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ, 1993 წლის 25 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის სამოქმედოდ შემოღების თაობაზე, 1993 წლის 25 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად აუცილებელ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ, 1993 წლის 1 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, 1993 წლის 1 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზ ხალხს, 1993 წლის 22 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის საჯარისო ნაწილების აფხაზეთის კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის თაობაზე, 1993 წლის 27 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების უმოკლეს ვადაში გაყვანის შესახებ, 1993 წლის 1 ივნისი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს გალის, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1993 წლის 24 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 1993 წლის 24 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებითი მუხლების შეტანის შესახებ, 1993 წლის 8 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 27 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის პარლამენტებს, 1993 წლის 2 ოქტომბერი.         
1994
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის თავმჯდომარეს ბატონ ბენიამინო ანდეატას, 1994 წლის 8 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წესდებასთან საქართველოს რესპუბლიკის შეერთების შესახებ, 1994 წლის 1 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აპარდეიდული და რასისტული საკანონმდებლო პრაქტიკის შესახებ, 1994 წლის 10 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 24 მაისი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 12 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 1 დეკემბერი.         
1995
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს შესახებ, 1995 წლის 24 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში აფხაზეთიდან არჩეული საქართველოს პარლამენტის წევრების შესახებ, 1995 წლის 14 ივნისი.         
საქართველოს კონსტიტუცია, 1995 წლის 24 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ, 1995 წლის 1 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1995 წლის 25 ნოემბერი.         
1996
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მეგობრობის, კეთილმეზობლობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულების რატიფიკაციის შესახებ, 1996 წლის 17 იანვარი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 17 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 17 აპრილის დადგენილების შესრულების თაობაზე, 1996 წლის 2 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სეპარატისტული რეჟიმის მიერ შექმნილი მძიმე ვითარებისა და უკანონო არჩევნების დანიშვნით გამოწვეული კრიზისული მდგომარეობის დაძლევის ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 2 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიის ნაწილზე 1996 წლის 10 ნოემბერს გამართული ე. წ. საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ, 1996 წლის 26 ნოემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1996 წლის 26 ნოემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ, 1996 წლის 25 დეკემბერი.         
1997
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში დსთ–ს ეგიდით მყოფი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების შემდგომი ყოფნის თაობაზე, 1997 წლის 30 მაისი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი, აფხაზეთის მოსახლეობისადმი, 1997 წლის 30 მაისი.         
1998
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 6 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 1 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 27 მაისი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 26 ივნისი.         
1999
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 5 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 11 მაისი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1999 წლის 20 ნოემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 24 დეკემბერი.         
2000
საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის შემოღების თაობაზე, 2000 წლის 24 ნოემბერი.         
2001
საქართველოს პარლამენტის განცხადება სოხუმის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 10 მარტისათვის დაგეგმილი არჩევნების შესახებ, 2001 წლის 2 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 8 აპრილისათვის დაგეგმილი ე. წ. რეფერენდუმის შესახებ, 2001 წლის 30 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ ეუთოს 1999 წლის სტამბოლის ერთობლივი განცხადების შეუსრულებლობის თაობაზე, 2001 წლის 18 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება აფხაზეთის კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების უზრუნველსაყოფად გადამჭრელი ზომების მიღების აუცილებლობის შესახებ, 2001 წლის 27 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2001 წლის 27 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 2001 წლის 11 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება რფ სახელმწიფო დუმის 2001 წლის 11 ოქტომბრის განცხადების თაობაზე, 2001 წლის 12 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2001 წლის 10 ნოემბერი.         
2002
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 28 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სახელმწიფო ქონების და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კერძო საკუთრების უკანონოდ გასხვისების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში არსებული ვითარების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 20 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით, 2002 წლის 26 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციაში (ძირითადი კანონი) ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 2002 წლის 10 ოქტომბერი.         
2003
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2003 წლის 30 იანვარი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 16 ივლისი.         
2004
საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2004 წლის 4 ივნისი.         
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს განცხადება, 2004 წლის 9 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 1992 წლის არჩევნების შედეგად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არჩეულ საქართველოს საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების არცნობის შესახებ, 2004 წლის 10 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული რეაბილიტაციის მესამე პროგრამის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის რატიფიცირების თაობაზე, 2004 წლის 16 სექტემბერი.         
განცხადება ზ. ჟვანიასა და ე. კოკოითის შეხვედრის შედეგების მიხედვით, 2004 წლის 5 ნოემბერი.         
2005
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების შესახებ, 2005 წლის 10 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო ოპერაციების მიმდინარეობის შესახებ, 2005 წლის 11 ოქტომბერი.         
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, 2005 წლის 16 დეკემბერი.         
2006
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არსებული ვითარებისა და სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, 2006 წლის 15 თებერვალი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სამშვიდობო ძალების შესახებ, 2006 წლის 18 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს საპარლამენტო ასამბლეებსა და მეგობარი სახელმწიფოების პარლამენტებს, 2006 წლის 7 დეკემბერი.         
საქართველოს კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის სესახებ, 2006 წლის 29 დეკემბერი.         
2007
საქართველოს კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ, 2007 წლის 13 აპრილი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დროებითი ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ, 2007 წლის 8 მაისი.         
2008
საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის 6 მარტს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, 2008 წლის 14 მარტი.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტებისადმი, 2008 წლის 11 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებრიობისადმი, 2008 წლის 8 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმართვა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობისადმი, 2008 წლის 8 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მდგომარეობისა და სრული მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს N 402 ბრძანებულების დამტკიცების შესახებ, 2008 წლის 9 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, 2008 წლის 14 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის შესახებ 1991 წლის 8 დეკემბრის შეთანხმების საქართველოს მიმართ მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ეკონომიკური კავშირის შესახებ 1993 წლის 24 სექტემბრის ხელშეკრულების საქართველოს მიმართ მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება დსთ სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1993 წლის 22 იანვრის დსთ–ს წესდების საქართველოს მიმართ მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე, 2008 წლის 14 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 9 აგვისტოს № 402 ბრძანებულებით გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 23 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, 2008 წლის 28 აგვისტო.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 23 აგვისტოს ბრძანებულებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაგრძელებული საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადამდე გაუქმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 3 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის № 424 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 3 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 3 სექტემბრის № 424 ბრძანებულებით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 18 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ, 2008 წლის 26 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ, 2008 წლის 26 სექტემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 სექტემბრის №452 ბრძანებულებით გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 2 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 2 ოქტომბრის № 476 ბრძანებულებით გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 16 ოქტომბერი.         
საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, 2008 წლის 23 ოქტომბერი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფაქტების თაობაზე, 2008 წლის 23 ოქტომბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნა, 2008 წლის დეკემბერი.         
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის შესახებ, 2008 წლის 19 დეკემბერი.         
2009
საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო შემოსვლასთან დაკავშირებით, 2009 წლის 15 ივლისი.         
საქართველოს პარლამენტის განცხადება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების გახშირებასთან დაკავშირებით, 2009 წლის 16 დეკემბერი.         
2010
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, 2010 წლის 21 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29296