sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis dad­ge­ni­le­ba sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis wev­r­Ta uf­le­ba­mo­si­le­bis cno­bis Se­sa­xeb

ga­ni­xi­la ra sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis dro­e­bi­Ti sa­man­da­to ko­mi­si­is war­d­gi­ne­ba, sa­qar­T­ve­los par­la­men­ti ad­gens:

1. cno­bil iq­nes 1999 wlis 31 oq­tom­bers, 7 da 14 no­em­bers ar­Ce­u­li sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis 221 wev­ris uf­le­ba­mo­si­le­ba (sia Tan er­T­vis).

2. “sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb~ sa­qar­T­ve­los or­ga­nu­li ka­no­nis 59-e mux­lis Se­sa­ba­mi­sad da­das­tur­des sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis 1992 wlis ar­Cev­ne­bis Se­de­gad af­xa­ze­Ti­dan ar­Ce­ul par­la­men­tis wev­r­Ta uf­le­ba­mo­si­le­ba. sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis Se­sa­ba­mis­ma ko­mi­tet­ma 3 Tvis va­da­Si mo­am­za­dos ga­daw­y­ve­ti­le­bis pro­eq­ti af­xa­ze­Ti­dan ar­Ce­ul de­pu­ta­teb­Tan da­kav­Si­re­biT. amas­Tan Za­la­Si dar­Ces par­la­men­tis wev­ris bo­ris ka­ku­ba­vas mi­marT sa­qar­T­ve­los kon­s­ti­tu­ci­is 52-e mux­lis me-2 pun­q­tis Se­sa­ba­mi­sad sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis mi­er 1999 wlis 10 seq­tem­bers mi­Re­bu­li dad­ge­ni­le­ba...

3. es dad­ge­ni­le­ba amoq­med­des ga­moq­vey­ne­bis­Ta­na­ve.

sa­qar­T­ve­los ax­la­dar­Ce­u­li par­la­men­tis pir­ve­li sxdo­mis Tav­m­j­do­ma­re i. xa­ra­tiS­vi­li.

1999 wlis 20 no­em­be­ri.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 316-317, 1999 wlis 21 no­em­be­ri)