რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სრულიად საქართველოს მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოების ყრილობა
1927 1931 1935
1927
საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია (დამტკიცებულის სრულიად საქართველოს საბჭოების IV ყრილობის მიერ), 1927 წლის 3 აპრილი.         
1931
სრულიად საქართველოს საბჭოების VI ყრილობის დადგენილება აფხაზეთის სსრ საქართველოს სსრ–ში ავტონომიური რესპუბლიკის სახით შესვლის შესახებ, 1931 წლის 19 თებერვალი.         
დადგენილება საქართველოს სსრ ძირითად კანონში (კონსტიტუციაში) ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1931 წლის 19 თებერვალი.         
1935
დადგენილება საქართველოს სსრ კონსტიტუციაში ზოგიერთი ცვლილებების შეტანის შესახებ,1935 წლის 13 იანვარი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299