რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
www.abkhazeti.ru

დოკუმენტები

      სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები
კაზაკთა ჯარების, კავკასიის მთიელთა და სტეპების თავისუფალ ხალხთა სამხრეთ–აღმოსავლეთის კავშირი
ჩრდილოეთ კავკასიის გაერთიანებულ მთიელთა და დაღესტნის კავშირის მთავრობა
კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაცია
სოჭის მოქალაქეთა ყრილობა
რკბ (ბ) ცკ–ის კავბიურო. რკბ (ბ) ცკ–ის კავბიუროს პრეზიდიუმი
რკპ (ბ) აფხაზეთის ორგბიურო
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმი
საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტი
საქართველოს კომპარტიის სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტი
ოსი ხალხის ყრილობა
საზოგადოებრივი მოძრაობა ადამონ ნიხასი

    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299