რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"

დოკუმენტები

      რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
რსფსრ უზენაესი საბჭო
რსფსრ სახალხო დეპუტატთა ყრილობა
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭო
რუსეთის ფედერაციის მთავრობა
რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო დუმა
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭო. ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
ყაბარდო–ბალყარეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
ადიღეის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

www.un.org
www.crisisgroup.org
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300