რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
კრებულის შესახებ
შესავალი
სარჩევი
ავტორი
ძირითადი ცნობები
კრებულის ჩამოტვირთვა

"რეგიონული კონფლიქტები საქართველოში (სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 1989-2008). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული", ინგლისურ ენაზე. თბილისი, 2008, 665 გვ. (ამჟამად, კრებულის ელექტრონული ვერსია შევსებულია ახალი დოკუმენტებით და განვრცობილია 2011 წლამდე)


ძირითადი ცნობები


კრებულის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი: თამაზ დიასამიძემთარგმნელი და რედაქტორი ნანა ჯაფარიძე-ჭყოიძე


კომპიუტერული უზრუნველყოფა რუსლან სურმანიძისა


ყდის დიზაინერი: მალხაზ ვარშანიძე


კრებული მოამზადა და გამოსცა "რეგიონალიზმის კვლევის ცენტრმა"

კრებული მომზადდა და გამოიცა "საქართველოში ეუთოს მისიის" გრანტით
მადლობას ვუხდით "ეუთოს მისიას საქართველოში"კრებულის მომზადება-გამოცემის დაფინანსებისთვის


მადლობას ვუხდით ფონდს "ღია საზოგადოება-საქართველო" კრებულის მომზადება-გამოცემის დაფინანსებისთვის


მადლობას ვუხდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და რეინტეგრაციის მინისტრის აპარატს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, საქართველოს პარლამენტის არქივს, საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალურ სახელმწიფო არქივს, საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო არქივს, საქართველოში ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მისიას, საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს (დევნილობაში), რუსეთის სახელმწიფო ბიბლიოთეკასა და ჩრდილოეთ ოსეთ–ალანიის რესპუბლიკის (ვლადიკავკაზის) რესპუბლიკურ ბიბლიოთეკას კრებულის მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის.


მასალების გამოყენებისას კრებულის მითითება აუცილებელია


© საავტორო უფლება დაცულია


ელფოსტა: lelasaralidze@yahoo.com

tamdias@hotmail.com

დაისტამბა საქართველოში, გამომცემლობა სს "პირველი სტამბა"

ISBN 978–978–9941–0–1044–6


თბილისი, 2008 წლის დეკემბერი


    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
27853