რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

www.abkhazeti.ru

დოკუმენტები

      ამიერკავკასიის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
ამიერკავკასიის საგანგებო კომიტეტი
ამიერკავკასიის კომისარიატი
ამიერკავკასიის სფსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი. ამიერკავკასიის სფსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმი

www.abkhazeti.ru
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29297