რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: ამიერკავკასიის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ამიერკავკასიის სფსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი. ამიერკავკასიის სფსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმი
1925 1926 1927 1928 1931
1925
ამონაწერი ა/კ ცაკ–ის პრეზიდიუმის ოქმიდან, 1925 წლის 7 აგვისტო.         
ამონაწერი ა/კ ცაკ–ის სხდომის ოქმიდან № 21, 1925 წლის 14 დეკემბერი.         
1926
ამონაწერი ა/კ ცაკ–ის პრეზიდიუმის სხდომის № 5 ოქმიდან, 1926 წლის 30 მარტი         
1927
ამონაწერი ა/კ ცაკ–ის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის № 1 ოქმიდან, 1927 წლის 13 იანვარი.         
ა/კ ცაკ–ის პრეზიდიუმის სხდომის № 14 ოქმი, 1927 წლის 1 ივნისი.         
ამონაწერი ა/კ ცაკ–ის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის № 21 ოქმიდან, 1927 წლის 15 სექტემბერი.         
1928
ა/კ ცაკ–ის პრეზიდიუმის სხდომის № 3 ოქმი, 1928 წლის 6 თებერვალი.         
ამიერკავკასიის ცაკ–ის პრეზიდიუმის 1928 წლის 6 თებერვლის სხდომის № 3 ოქმი, 1928 წლის 10 თებერვალი.         
1931
დებულება ა/კ სფსრ ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების და ოლქების საბიუჯეტო უფლებების შესახებ, 1931 წლის 12 სექტემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227