რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
1990 1991
1990
სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების მომზადებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების მიმდინარეობის შესახებ, 1990 წლის 1 სექტემბერი.         
სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო საბჭოს, 1990 წლის 16 დეკემბერი.         
1991
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სახალხო დეპუტატთა იმ ჯგუფის ინფორმაციის შესახებ, რომლებიც იყვნენ საქართველოს საბჭოთა სოციალოსტურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთში, 1991 წლის 22 იანვარი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო მდგომარეობის სტაბილიზაციის სამთავრობათაშორისო კომისიის მუშაობის შესახებ, 1991 წლის 25 ივნისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227