რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრება–პარლამენტი
1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1997
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების – პარლამენტის განცხადება, 1997 წლის 17 მარტი.***         
აფხაზეთის სახალხო კრება – პარლამენტის დადგენილება დსთ წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1997 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილების თაობაზე, 1997 წლის 1 აპრილი         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების – პარლამენტის დადგენილება 1992–1993 წლებში საქართველო–აფხაზეთის ომის დროს საქართველოს სამხედრო–პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდის, ეთნიკური წმენდისა და სხვა დანაშაულთა დაგმობის შესახებ, 1997 წლის 15 ოქტომბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების– პარლამენტის დადგენილება XIX საუკუნეში აფხაზების (აბაზების) დეპორტაციის აქტის შესახებ, 1997 წლის 15 ოქტომბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების მიერ აფხაზი ხალხისა და აფხაზეთში მცხოვრები სხვა ხალხების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ გენოციდისა და სხვა რეპრესიული ზომების დაგმობის და მათი შედეგების დაძლევის შესახებ, 1997 წლის 15 ოქტომბერი.         
აფხაზეთის სახალხო კრების–პარლამენტის რეზოლუცია 1992–1993 წწ. ქართულ–აფხაზური ომის დროს სამშობლოს ღალატისა და ოკუპანტ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ფაქტების დაგმობის შესახებ, 1997 წლის 20 ოქტომბერი.         
1999
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი, 1999 წლის 12 ოქტომბერი.         
2001
აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონი სსრ კავშირისა და რესპუბლიკების სამოქალაქო კანონმდებლობის საფუძვლების ამოქმედების შესახებ, 2001 წლის 15 ივნისი.         
2003
აფხაზეთის სახალხო კრების მიმართვა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს და ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2003 წლის 18 მარტი.         
2004
აფხაზეთის სახალხო კრების მიმართვა რუსეთი ფედერაციის პრეზიდენტ ვ. პუტინისადმი, 2004 წლის 16 ოქტომბერი.         
2005
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება, 2005 წლის 7 ნოემბერი.         
2006
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების – პარლამენტის განცხადება, 2006 წლის 19 ივლისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება, 2006 წლის 9 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება, 2006 წლის 27 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის მიმართვის შესახებ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის და რუსეთის ფედერალური კრებისადმი აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებისა და რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის ასოცირებულ ურთიერთობათა დამყარების თაობაზე, 2006 წლის 18 ოქტომბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის დადგენილება, 2006 წლის 2 ნოემბერი.         
2007
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების დადგენილება 1992–1993 წლებში საქართველოს მიერ აფხაზეთის წინააღმდეგ გაჩაღებული ომის სამართლებრივი შეფასების შესახებ, 2007 წლის 14 მარტი.         
2008
აფხაზეთის სახალხო კრების–პარლამენტის განცხადება, 2008 წლის 3–4 მარტი.         
აფხაზეთის სახალხო კრების–პარლამენტის მიმართვა აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 7 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრება–პარლამენტის მიმართვა აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ს. ვ. ბაგაფშს ქართულ–აფხაზურ ურთიერთობებში დაძაბული მდგომარეობისა და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციის შესახებ, 2008 წლის 30 აპრილი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის განცხადება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ომის დაწყების შესახებ, 2008 წლის 8 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების დადგენილება გალის რაიონის, ოჩამჩირის რაიონის, გულრიფშის რაიონის და ნაწილობრივ სოხუმის რაიონის დასახლებული პუნქტების: ფსხუს, აგრას, გუმას, აკაფას, ძიგუთას, ზემო კელასურის საზღვრებში ტერიტორიებზე სამხედრო მდგომარეობის შემოღების შესახებ აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების (პბ–131, 2008 წლის 10 აგვისტო) დამტკიცების თაობაზე, 2008 წლის 10 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის სახალხო კრების–პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დ.ა. მედვედევს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 20 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415