რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
კრებულის შესახებ
შესავალი
სარჩევი
ავტორი
ძირითადი ცნობები
კრებულის ჩამოტვირთვა

"აფხაზეთის და სამხრეთ-ოსეთის ავტონომიური რეგიონების სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში (1917-1988). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული", ქართულ-რუსულ ენებზე. თბილისი, 2004, 410 გვ.


ძირითადი ცნობები


კრებულის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი: თამაზ დიასამიძე

რეზენზენტები: აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე და დოცენტი თედო ნინიძე


მთარგმნელი და რედაქტორი: ირინე სხირტლაძე

კომპიუტერული უზრუნველყოფა რუსლან სურმანიძისა

ყდის დიზაინერი: მალხაზ ვარშანიძე

კრებული მოამზადა და გამოსცა "რეგიონალიზმის კვლევის ცენტრმა"

კრებული მომზადდა და გამოიცა გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს გრანტით

მადლობას ვუხდით გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტს კრებულის მომზადება-გამოცემის დაფინანსებისთვის

მადლობას ვუხდით საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო, უახლესი ისტორიის ცენტრალურ სახელმწიფო და პრეზიდენტის არქივების, საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს კრებულის მომზადებაში გაწეული დახმარებისთვის.

მასალების გამოყენებისას კრებულის მითითება აუცილებელია

© საავტორო უფლება დაცულია

დაისტამბა საქართველოში, გამომცემლობა შპს "GCI"

ISBN 99940-17-55-11

თბილისი, 2004 წლის დეკემბერი


    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415