რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რკბ (ბ) ცკ–ის კავბიურო. რკბ (ბ) ცკ–ის კავბიუროს პრეზიდიუმი
1921
1921
რკპ (ბ) ცენტრალური კომიტეტის კავბიუროს პლენუმის რეზოლუციიდან ამიერკავკასიის რესპუბლიკების პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, 1921 წლის 2 ივლისი.         
რკპ (ბ) ცენტრალური კომიტეტის კავბიუროს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შესახებ, 1921 წლის 16 ნოემბერი.         
რკპ (ბ) ცენტრალური კომიტეტის კავბიუროს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რკ (ბ) ორგბიუროს და სკპ ცენტრალური კომიტეტის ურთიერთობების შესახებ, 1921 წლის 24 ნოემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299