რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ჩრდილოეთ კავკასიის გაერთიანებულ მთიელთა და დაღესტნის კავშირის მთავრობა
1917 1918
1917
ჩრდილოეთ კავკასიის გაერთიანებულ მთიელთა და დაღესტნის კავშირის I ყრილობაზე მიღებული კონსტიტუცია, 1917 წლის 7 მაისი.         
კავკასიის მთიელთა კავშირის დროებითი მთავრობის დეკრეტი № 1, 1917 წლის 4 დეკემბერი.         
კავკასიის მთიელთა კავშირის დროებითი მთავრობის № 4 დეკრეტიდან ამონაწერი, 1917 წლის 11 დეკემბერი.         
1918
დეკლარაცია ჩდილოეთ კავკასიისა და დაღესტნის (მთის რესპუბლიკის) მთიელთა კავშირის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ, 1918 წლის 11 მაისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300