რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი. სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმი
1923 1925 1926 1933
1923
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დებულება, 1923 წლის 12 ნოემბერი.         
1925
ამონაწერი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომის № 29 ოქმიდან, 1925 წლის 27 ნოემბერი.         
1926
ამონაწერი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმის სხდომის № 38 ოქმიდან, 1926 წლის 19 თებერვალი.         
1933
დებულება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის პროკურატურის შესახებ, 1933 წლის 17 დეკემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28229