რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სრულიად აფხაზეთის (სსრ) საბჭოების ყრილობა
1922 1925 1926 1931
1922
აფხაზეთის საბჭოების პირველი ყრილობის რეზოლუცია ამიერ კავკასიის სრფ–ის და აფხაზეთის სსრ და საქართველოს სსრ ფედერაციის შესახებ, 1992 წლის 17 თებერვალი.         
1925
აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1925 წლის 1 აპრილი.         
1926
აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი (კონსტიტუცია), 1926 წლის 27 ოქტომბერი.         
1931
აფხაზეთის საბჭოების VI ყრილობა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 1931 წლის 11 თებერვალი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259