რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სხვა (ხელისუფლების) ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაცია
1989 1991 1992
1989
მიმართვა, 1989 წლის 4 ნოემბერი.         
1991
კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის დეკლარაცია, 1991 წლის 1–2 ნოემბერი.         
ხელშეკრულება, 1991 წლის 2 ნოემბერი.         
1992
კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის საპრეზიდენტო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 14 მაისი.         
კავკასიის თიელ ხალხთა კონფედერაციის პარლამენტის საგანგებო (X) გაფართოებული სესიის დადგენილება აფხაზეთში მდგომარეობისა და საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს ჯარის აგრესიულ მოქმედებათა მოგერიების შესახებ, 1992 წლის 18 აგვისტო.         
კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის მიმართვა მსოფლიო საზოგადოებას, ადამიანის უფლებებისა და ეროვნულ უმცირესობათა დამცველ ორგანიზაციებს, დასავლეთისა და დსთ–ს ქვეყნების ხელმძღვანელობას, ისლამურ სახელმწიფოთა ლიგას, 1992 წლის 18 აგვისტო.         
მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ელცინს და რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რ. ხასბულატოვს, 1992 წლის 20 აგვისტო.         
კავკასიის მთიელ ხალხთა კონფედერაციის პრეზიდენტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებულება, 1992 წლის 21 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29299