რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო (სარეფერენდუმო) კომისია
1991 1992 2001 2006
1991
სამხრეთ ოსეთის სსრკ რეფერენდუმის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება, 1991 წლის 1 მარტი.         
1992
ოქმი № 1 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიისა, 1992 წლის 24 იანვარი.         
ოქმი № 2 სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიისა, 1992 წლის 24 იანვარი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რეფერენდუმის ცენტრალური კომისიის განცხადება, 1992 წლის 24 იანვარი.         
2001
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 2001 წლის 8 აპრილი.         
2006
სამხრეთ ოსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური ცნობა სამხრეთ ოსეთის 2006 წლის 12 ნოემბრის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ, 2006 წლის 14 ნოემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227