რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით დგადაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფი
1996 1997
1996
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა, იძულებით გადასახლებულ პირთა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მხარეთა მიგრაციის შესაბამისი ორგანოების მიერ, ადრინდელ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფის საკონსულტაციო შეხვედრისა, 1996 წლის 23 ოქტომბერი.         
1997
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით დგადაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის სამუშაო ჯგუფის სხდომისა, 1997 წლის 6-7 თებერვალი.         
ოქმი ქართულ–ოსური კონფლიქტის შედეგად ლტოლვილთა და იძულებით დგადაადგილებულ პირთა პრობლემების გადაწყვეტის შერეული საკონტროლო კომისიის სამუშაო ჯგუფის No 1 სხდომისა, 1997 წლის 17-18 აპრილი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28638