რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ყველა დონის დეპუტატთა საბჭოების სახალხო დეპუტატთა კრება
1991
1991
სამხრეთ ოსეთის ყველა დონის დეპუტატთა საბჭოების სახალხო დეპუტატთა და საზოგადოების წარმომადგენელთა ერთობლივი კრების გადაწყვეტილება ვითარების სტაბილიზაციის კომიტეტის ჩამოყალიბების შესახებ, 1991 წლის 23 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ყველა დონის სახალხო დეპუტატთა საბჭოების კრების დადგენილება სსრკ პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრისა და სსრკ უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 1 აპრილის დადგენილების შესრულების თაობაზე, 1991 წლის 4 მაისი         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28231