რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი
1989 1990
1989
საქართველოს კომპარტიის სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტის, სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს აღმასკომის დადგენილება ოსური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე, 1989 წლის 4 სექტემბერი.         
ოსური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 4 სექტემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის 1989 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილება საოლქო აღმასკომის სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ საქართველოს სსრ კონსტიტუციის პროექტში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისაგან ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (1989 წლის 28 სექტემბრის მდგომარეობით), 1989 წლის 28 სექტემბერი.         
1990
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის გადაწყვეტილება მოქალაქეთა საჩივრებისა და ლტოლვილთა პრობლემების კომისიის შექმნის შესახებ, 1990 წლის 23 აგვისტო.         
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის გადაწყვეტილება ლენინგორის რაიონის სახალხო დეპუტატთა აღმასკომის რიგგარეშე სესიის გადაწყვეტილების გამო, 1990 წლის 14 სექტემბერი. ***         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის მიმართვა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას, 1990 წლის 11 დეკემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29052