რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭო
1992 1993
1992
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს მეოთხე სესიის დღის წესრიგში ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ საკითხის შეტანის თაობაზე, 1992 წლის 28 მაისი.         
რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ, 1992 წლის 12 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის რ. ხასბულატოვის განცხადება სამხრეთ ოსეთის მოვლენების შესახებ, 1992 წლის 15 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარების შესახებ, 1992 წლის 25 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, 1992 წლის 25 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 25 სექტემბრის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, 1992 წლის 25 დეკემბერი.         
1993
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ცნობის შესახებ დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 22 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 25 სექტემბრისა და 1992 წლის 25 დეკემბრის დადგენილებების რეალიზაციის თაობაზე, 1992 წლის 30 აპრილი.         
რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, 1993 წლის 17 სექტემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28228