რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს ყრილობა
1925 1927
1925
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მუშათა და გლეხთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს V ყრილობის ოქმი, 1925 წლის 31 მარტი.         
1927
სამხრეთ ოსეთის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოების მეშვიდე ყრილობის ოქმი, 1927 წლის 12 მარტი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28229