რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის სახალხო საბჭო
1919 1920
1919
ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს 1919 წლის 12 თებერვლის № 2 ოქმიდან, 1919 წლის 12 თებერვალი.         
აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის შესახებ ანგარიშიდან, 1919 წლის 20 მარტი.         
აქტი აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ, 1919 წლის 20 მარტი.         
აფხაზეთის სახალხო საბჭოს განცხადება მოხალისეთა არმიის მემორანდუმის შესახებ ინგლისელთა სარდლობისადმი, 1919 წლის 15 აპრილი.         
ანგარიში აფხაზეთის სახალხო საბჭოს 1919 წლის 21 ივლისს ჩატარებული სხდომის შესახებ         
აფხაზეთის კომისარიატის პროექტი. ავტონომიური აფხაზეთის კონსტიტუცია, 1919 წლის 21 ივლისი.         
აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან–დისკუსია სკოლებში ქართული ენის შემოღებასთან დაკავშირებით, 1919 წლის 18 ნოემბერი.         
ამონაწერი აფხაზეთის სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1919 წლის 28 ნოემბერი.         
1920
აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია ბათუმში და ბათუმის ოლქში მდგომარეობის შესახებ, 1920 წლის 19 მარტი.         
აფხაზეთის სახალხო საბჭოს რეზოლუცია რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობასთან დაკავშირებით, 1920 წლის 18 მაისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259