რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რუსეთის ფედერაციის მთავრობა
1992 1993 1994 1995 1997 1999 2000 2008
1992
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1992 წლის 21 ივნისი.         
დადგენილება. აფხაზური მოწესრიგების გაერთიანებული კომისიის რუსული ნაწილის შემადგენლობა, 1993 წლის 5 აგვისტო.         
1993
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განკარგულება, 1993 წლის 19 იანვარი.         
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, 1993 წლის 22 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს–მთავრობის განკარგულება, 1993 წლის 30 მაისი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 20 ივნისი.         
რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს–მთავრობის დადგენილება აფხაზეთში ცეცხლის შეწყვეტისა და მისი დაცვის მექანიზმების შესახებ, 1993 წლის 5 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, 1993 წლის 8 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს მთავრობის დადგენილება ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების შემდგომი ღონისძიებების შესახებ, 1993 წლის 13 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, 1993 წლის 17 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 17 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მინისტრთა საბჭოს – მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 19 სექტემბერი.         
განცხადება, 1993 წლის 22 სექტემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 2 ოქტომბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განცხადება, 1993 წლის 14 ოქტომბერი.         
1994
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება აზერბაიჯანისა და საქართველოს რესპუბლიკასთან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროებით შეზღუდვის ღონისძიებათა შესახებ, 1994 წლის 19 დეკემბერი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის № 1394 დადგენილებით გათვალისწინებული ცალკეული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე, 1994 წლის 27 დეკემბერი.         
1995
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის 1994 წლის 19 დეკემბრის № 1394 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ, 1995 წლის 24 მაისი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის № 1394 დადგენილებით დაწესებული ცალკეული შეზღუდვების მოხსნის შესახებ, 1995 წლის 7 ივლისი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის № 1394 დადგენილების ნაწილობრივი ცვლილების თაობაზე, 1995 წლის 26 აგვისტო.         
1997
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 1994 წლის 19 დეკემბრის № 1394 დადგენილებით გათვალისწინებული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე, 1997 წლის 14 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციაში ციტრუსებისა და სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი სხვა სახეობის პროდუქციის ტვირთის გატარების შესახებ, 1997 წლის 7 ნოემბერი.         
1999
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილებათა ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, 1999 წლის 9 სექტემბერი         
2000
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მოქალაქეთა მისი წევრების ტერიტორიაზე უვიზო გადაადგილების შესახებ შეთანხმებიდან გამოსვლის თაობაზე, 2000 წლის 30 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის მთავრობის განკარგულება, 2000 წლის 30 ნოემბერი         
2008
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ინფორმაციისა და ბეჭდვის დეპარტამენტი რუსეთის პრეზიდენტის ვ. ვ. პუტინის პასუხი აფხაზეთის პრეზიდენტის ს. ვ. ბაღაფშისა და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის ე. ჯ. კოკოითის წერილზე, 2008 წლის 3 აპრილი.         
რუსეთის ფედრაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ინფორმაციისა და ბეჭდვის დეპარტამენტი. ქართულ–აფხაზური კონფლიქტის ზონაში დსთ–ს სამშვიდობო მხარდაჭერის კოლექტიური ძალების გაძლიერების ღონისძიებათა შესახებ, 2008 წლის 29 აპრილი.         
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო ქართულ–აფხაზური და ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, 2008 წლის 29 აპრილი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226