რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რსფსრ უზენაესი საბჭო
1991
1991
რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ ოსეთის მოსახლეობისათვის გადაუდებელი დახმარების შესახებ, 1991 წლის 8 თებერვალი.         
რსფსრ უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის მოვლენებთან დაკავშირებით რსფსრ სახალხო დეპუტატთა ჯგუფის საქართველოში გამგზავრების შედეგების შესახებ, 1991 წლის 14 თებერვალი.         
მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას, სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატებს, 1991 წლის 22 თებერვალი.         
რსფსრ უზენაესი საბჭოს ეროვნებათა საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ ვითარების შესახებ, 1991 წლის 16 ოქტომბერი, 1991 წლის 16 ოქტომბერი.         
რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთში მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 25 ოქტომბერი.         
რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთში მდგომარეობის თაობაზე რსფსრ სახალხო დეპუტატთა მეხუთე (რიგგარეშე) ყრილობის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, 1991 წლის 12 დეკემბერი.         
რსფსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სსრკ შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების დენონსირების შესახებ, 1991 წლის 12 დეკემბერი.         
რსფსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის თაობაზე შეთანხმების რატიფიკაციის შესახებ, 1991 წლის 12 დეკემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226