რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: მორიგებები ტერიტორიულ მოწყობასა და რეგიონულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით   >>  
   >>   აფხაზეთში მოწესრიგების გაერთიანებული კომისიის ლტოლვილთა, დევნილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი
1993
1993
ოქმი ქ. გაგრაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შემოწმებისა, 1993 წლის 9 აგვისტო.         
ოქმი №5–ის დანართი №4– ლტოლვილთა, დევნილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი №1, 1993 წლის 12 აგვისტო.         
აქტი აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების გაერთიანებული კომისიისათვის კონფლიქტის მხარეთა სამხედრო ტყვეების სიების გადაცემისა, 1993 წლის 13 აგვისტო.         
ოქმი №3 ლტოლვილთა, დევნილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი ჯგუფის სამუშაო შეხვედრისა, 1993 წლის 17 აგვისტო.         
ოქმი ლტოლვილთა, დევნილებისა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფისა ქალაქებში თბილისში, ზესტაფონსა და ქუთაისში გაწეული მუშაობის შესახებ, 1993 წლის 22 აგვისტო.         
ლტოლვილთა, დევნილთა და სამხედრო ტყვეთა პრობლემების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი №4, 1993 წლის 25 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28637