რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: ამერიკის შეერთებული შტატების (აშშ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი
2005 2011
2005
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რეზოლუცია 344 საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამხრეთ ოსეთის სამშვიდობო გეგმისა და ამ რეგიონის საქართველოში წარმატებული რეინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, 2005 წლის 21 დეკემბერი.         
2011
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რეზოლუცია. სენატის მოსაზრება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევისა და საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანი და სამართლიანი გადაჭრის შესახებ, 2011 წლის 27 ივლისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226