რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი
1992 1993 2001 2008
1992
მიმართვა, 1992 წლის 9 მარტი.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიმართვა, 1992 წლის 9 ივნისი.         
რუსეთის პრეზიდენტის მიმართვა საქართველოსა და აფხაზეთის ხელმძღვანელობას, 1992 წლის 26 აგვისტო.         
1993
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიმართვა, 1993 წლის 27 ივლისი.         
2001
ფედერალური საკონსტიტუციო კანონი რუსეთის ფედერაციაში მიღებისა და მის შემადგენლობაში რუსეთის ფედერაციის ახალი სუბიექტის წარმოქმნის წესის შესახებ, 2001 წლის 17 დეკემბერი.         
2008
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ინფორმაციისა და ბეჭდვის დეპარტამენტი. ცნობები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის. რუსეთის ფედერაციის მთავრობისადმი აფხათთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული რუსეთის პრეზიდენტის დავალებების შესახებ, 2008 წლის 16 აპრილი.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულება აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 26 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანებულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ, 2008 წლის 26 აგვისტო.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის განცხადება, 2008 წლის 26 აგვისტო.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28227