რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტი
2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008
2001
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვ. ვ. პუტინს, 2001 წლის 12 ოქტომბერი.         
2002
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2002 წლის 1 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის შესახებ, 2002 წლის 2 ოქტომბერი.         
2003
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვ. ვ. პუტინს, ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს ს. მ. მირონოვს, სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარეს გ. ნ. სელეზნიოვს, 2003 წლის 15 იანვარი.         
2004
სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროსადმი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვის თაობაზე, 2004 წლის 5 ივნისი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს, 2004 წლის 5 ივნისი.         
2006
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის განცხადება, 2006 წლის 17 ნოემბერი.         
2007
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის განცხადება სამხრეთ ოსეთის ე.წ. ალტერნატიული მთავრობის შესახებ, 2007 წლის 14 მარტი.         
2008
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტის მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს, რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარეს, დსთ სახელმწიფო მეთაურებს და პარლამენტებს და ევროკავშირის ქვეყნებს, 2008 წლის 4 მარტი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28231