რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო. საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმი. საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭო
1992
1992
საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი, 1992 წლის 2 იანვარი.         
შიდა ქართლის მოსახლეობისადმი საქართველოს სამხედრო საბჭოს მიმართვიდან, 1992 წლის 3 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა მოსახლეობას, 1992 წლის 9 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 17 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დადგენილება, 1992 წლის 19 იანვარი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დეკლარაცია, 1992 წლის 21 თებერვალი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში კანონმდებლობის მოქმედების შესახებ, 1992 წლის 24 თებერვალი.         
ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას, 1992 წლის 29 აპრილი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონის ფორმირებისა და ფუნქციონირების კომპლექსურ პრობლემათა გადაწყვეტის შესახებ, 1992 წლის 7 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს 1992 წლის 24 მარტის № 46 დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 19 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი აფხაზეთის რესპუბლიკის მიწის კოდექსის პროექტის შესახებ, 1992 წლის 19 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს განცხადება მაისის მომხდარი ტრაგედიის შესახებ, 1992 წლის 20 მაისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა რუსეთის მოქალაქეებს, სახალხო დეპუტატებს, 1992 წლის 16 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება, 1992 წლის 19 ივნისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, 1992 წლის 1 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ 1992 წლის 23 ივლისის დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 25 ივლისი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება რკინიგზის ტრანსპორტზე საგანგებო წესების შემოღების შესახებ, 1992 წლის 10 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 10 აგვისტოს დადგენილების თაობაზე, 1992 წლის 11 აგვისტო.         
საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა, 1992 წლის 18 აგვისტო.         
მის აღმატებულება რუსეთის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1992 წლის 27 აგვისტო.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს მის აღმატებულებას ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის, 1992 წლის 2 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს განცხადება, 1992 წლის 3 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დისლოცირებული ყოფილი საბჭოთა არმიის, სასაზღვრო ჯარების, სამხედრო სასაზღვრო ფლოტის კუთვნილი იარაღის საბრძოლო მასალის, მიმოსვლის საშუალებების, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო ბაზებისა და სხვა სამხედრო ქონების საქართველოს რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის მიმდინარეობის შესახებ, 1992 წლის 3 ოქტომბერი.         
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მიმართვა ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის უფროს თანამდებობის პირთა კომიტეტს, 1992 წლის 6 ოქტომბერი.         
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, 1992 წლის 6 ოქტომბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29297