რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის მშრომელთა ყრილობა
1921
1921
აფხაზეთის მშრომელთა პირველი ყრილობის რეზოლუცია აფხაზეთის რევკომის თავ.–ს მოადგილის ნ. ლაკობას მოხსენებაზე ეროვნული საკითხის შესახებ, 1921 წლის 28 მაისი.         
აფხაზეთის მშრომელთა პირველი ყრილობის რეზოლუცია რევკომისთავმჯდომარის ე. ეშბას მოხსენებაზე საბჭოთა მშენებლობის შესახებ, 1921 წლის 28 მაისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
27099